Y Dyddiadur / The Diary

 

DYDDIADUR

 

   25-05-19

RAOB Berwyn Lodge Cinio Blynyddol y " Buffs" yng Ngwesty y Wild Pheasant  cyrraedd erbyn 6.15 pm.,canu o 6.30 tan 7.15 yh               Annnual Dinner  at  Wild Pheasant.Llangollen arrive 6.15pm singing 6.30 to 7 15 p.m.

 

 14-06-19

Cyngerdd yn Eglwys Corwen/ Concert at Corwen Church. 7 pm

 

 

   03-07-19

 Dyddiad  i gynnal cyngerdd gyda Chor Meibion  Hong Kong (Yn Eglwys  Crist y Bala) 7.00 y.h.

Date for joint concert  with Hong Kong Male Voice Choir ..(Christ's Church, Bala) 7.00 p.m.

 

28-11-19 to 02-12-19  Visit to Prague for singing events.

 

14-12-19 Wedding booking ( Kieran Maccourt and partner)  at Plas Isaf barn . Corwen at approx 1pm

Diary