Y Dyddiadur / The Diary

 

Y DYDDIADUR

 

 

   25-05-19

RAOB Berwyn Lodge Cinio Blynyddol y " Buffs" yng Ngwesty y Wild Pheasant canu o 6.30 tan 7.15 yh

                                      Annnual Dinner  at  Wild Pheasant.Llangollen singing 6.30 to 7 15 p.m.

 

  22-06-19  Gwyl Fwyd Corwen     tbc    currently no response from organisers

 

 

   03-07-19

 Dyddiad  i gynnal cyngerdd gyda Chor Meibion Cymreig Hong Kong (Yn Eglwys  Crist y Bala) 7.00 y.h.

  Date for joint concert  with Hong Kong Welsh Male Voice Choir ..(Christ's Church, Bala) 7.00 p.m.

Diary