Y Dyddiadur / The Diary

 

 

 

2019

 

25-01-19    ( Nos Wener ) Cinio Blynyddol y Cor , Plas yn Dre, Y Bala, cyrraedd am 7 y.h. a bwyta am 7,30 y.h  .

                 (Friday Evening) Choir Annual Dinner at Plas yn Dre ,Bala. Arrive at 7 p.m.,diniing  at 7.30 p.m.

 

25-05-19  RAOB Berwyn Lodge Annnual Dinner  at  Wild Pheasant. singing  6.30 to 7 15 p.m.

 

Diary