A strong male voice choir tradition in the Corwen area was re-established when the choir was formed in 1973 and it has since celebrated its 40th anniversary in 2013. The members are drawn from an area around Corwen, Bala and Llangollen in North Wales.

Taking its its name from the famous Welsh Prince, Owain Glyndŵr drew many of his warriors from the ancient region of Edeyrnion. The choir is based in Corwen, the central town of that region and as you travel on the A5 through the town you will see a magnificent statue of Owain astride his charger.   

Our Musical Director, Ann Atkinson is an internationally renowned Mezzo Soprano. (See Ann's profile by clicking on the "Our Music Team "  link above)

You are most welcome to come and listen to us rehearse, usually on a Wednesday night. Details of our next rehearsal can be found on this page.

Browse the above various links to find out more about the choir and its history,performances,engagements and activities and how to contact us.

 

CorLogo1 corwen070 Ann

Registered Charity

Number: 510205

The Choir at the wedding in Tywyn

See Photo Gallery

for photos of our visit to

the

All Wales Boat Show

at Conwy Marina

 

Photo Gallery

Ann Atkinson Sharp

Musical Director

Order our CD

Côr in Wedding 2-1010598 Our new CD

Mae'r traddodiad côr meibion ​yn gryf yn ardal Corwen. Ail sefydlwyd y côr yn 1973 ac fe ddathlwyd ei phen-blwydd yn 40 oed yn 2013. Mae'r aelodau yn dod o'r ardal o amgylch Corwen,Y Bala a Llangollen .

Fe darddodd enw'r côr oddiwrth Dywysog enwog Cymru ac arweinydd y genedl yn y 15fed ganrif sef Owain Glyndŵr a daeth nifer helaeth o'i ryfelwyr o ranbarth hynafol Edeyrnion. Mae'r côr wedi ei leoli yng Nghorwen, tref canolog y rhanbarth ac wrth i chi deithio ar yr A5 drwy'r dref fe welwch gerflun godidog o Owain eistedd ar ei farch.

Mae ein Cyfarwyddwr Cerdd, Ann Atkinson yn cael parch rhyngwladol fel Mezzo Soprano proffesiynol. ('Cliciwch' ar y cyswllt 'Our Music Team' uchod i weld proffil Ann).  

Ceir manylion am ein noson ymarfer nesaf ar y dudalen yma. Mae croeso i chi ddod i wrando ar y côr wrthi'n ymarfer-- ar nos Fercher fel arfer..

Porwch drwy'r gwahanol ddolennau cyswllt ar ein gwefan am fwy o wybodaeth am ein hanes, ein perfformiadau a manylion ar sut i gysylltu â ni.

 Ymarfer Nesaf / Next Practice

Wednesday17 October2018

               7.45pm 

Neuadd Edeyrnion,Corwen.